top of page
logo2-01.png

 
CATERING

SNACK BOX

FOOD TRUCK

 

CATERING

ทำสดหน้างาน - เงื่อนไขและข้อตกลง

A MINIMUM
AMOUNT

150

ขั้นต่ำบัน 150 ชิ้น
หรือยอดรวม 15,000฿

1,500 b

SERVICE CHARGE

ค่าบริการนอก
สถานที่ 1,500฿

FREE
SERVICE CHARGE

Over 250

สั่ง 250+ ชิ้น หรือ
ยอดรวม 25
,000฿
ฟรีค่าบริการ

TOPPINGS

2

สามารถเลือกไส้บัน
หรือข้าวหน้าต่างๆ ได้

2 ชนิดต่อ 1 งาน เท่านั้น

NITRO

1

สามารถเลือก
เครื่องดื่ม Nitro ได้
1 ชนิด ต่อ 1 งาน เท่านั้น

SERVING

TIME

6 HoUrs

ระยะเวลาบริการไม่เกิน 6 ชั่วโมง

ในกรณีงานเกินเวลา
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 500฿

อุปกรณ์ที่ทางงานต้องเตรียมให้

  • พื้นที่จัดงาน 2×2 เมตรขึ้นไป

  • ปลั๊กไฟ (กำลังไฟฟ้าขึ้นอยู่กับเมนที่เลือก 15-35 amp)

  • โต๊ะหน้าขาว (ถ้ามี)

Catering

SNACK BOX

ใส่กล่องพร้อมทาน - เงื่อนไขและข้อตกลง

DELIVERY
CHARGE

Untitled-3-02.png

คิดค่าส่ง
ตามระยะทาง

FREE

DELIVERY

Untitled-3-03.png

สั่ง 60+ ชิ้น
ไม่คิดค่าส่ง

Untitled-3-04.png

TOPPING

สามารถเลือกไส้บัน
หรือข้าวหน้าต่างๆ
ได้ทุกชนิด

A MINIMUM AMOUNT

30

Untitled-3-01.png

ขั้นต่ำ 30 ชิ้น

Snack
bottom of page